ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ


Καυστηρατζής για την Συντήρηση του καυστήρα σας άμεσα και αξιόπιστα

Τηλ Επικοινωνίας για Σέρβις: 697.779.24.54

 • Συντήρηση service καυστήρα πετρελαίου / αερίου
 •  Ρύθμιση καυστήρα
 • Συντήρηση Λέβητα
 • ‘Ελεγχος – Επισκευή Βλάβης – Συντήρηση – Service
 • Έλεγχος παροχής πετρελαίου
 • Ρύθμηση πίεσης πετρελαίου
 • Έλεγχος και καθαρισμός καπνοδόχου
 • Καθαρισμός – συντήρηση αντλίας πετρελαίου
 • ‘Ελεγχος – αντικατάσταση Μπέκ
 • Ρύθμιση διασκορπιστή πετρελαίου και ακίδων
 • Καθαρισμός Φωτοαντίσταση 
 • Τοποθέτηση μετρητή πετρελαίου
 • Μέτρηση βαθμού απόδωσης / καυσαερίων
 • Επισκευή και αντικατάσταση ανταλλακτικών καυστήρων
 • Τοποθέτηση Φίλτρων Καυστήρων
 • Αντικαταστάσεις – Μεταφορές Καυστήρων
 • Επισκευές Καυστήρων παντός τύπου
 • Επισκεύη & Service αερίου
 • Έκδοση πιστοποιητικού συντήρησης καυστήρα

Υδραυλικός Συντήρητης Καυστήρων Τηλ. 697.779.24.54

 

 

Η συντήρηση του καυστήρα πετρελαίου εξασφαλίζει:
 • Μεγάλη οικονομία στην κατανάλωση πετρελαίου διατηρώντας υψηλό συντελεστή απόδοσης ( χαμηλότερη κατανάλωση πετρελαίου)
 • Ασφάλεια λειτουργίας του καυστήρα / καλοριφέρ χωρις προβλήματα
 • Φιλικότερη προς το περιβάλλον κατανάλωση / καύση πετρελαίου

 

 

Λέβητας Thermistahl Enersave EN 30. Fulda FTC40. Halcotherm. Powertherm P30. Καυστήρας Powertherm P20.Καυστήρας Kazis Comet Smart 30. Καυστήρας Fulda FTC 50. Bauherr. Thermistahl Enersave EN 40. Καυστήρας Malvi Epoca 30.  Καυστήρας Fulda FTC 60. Καυστήρας Chauffe CH20. Καυστήρας Novatherm N-30. Καυστήρας πετρελαίου Καυστήρας Powertherm P40. Καυστήρας Buderus. Καυστήρας Powertherm P50. Καυστήρας Powertherm P60. Καυστήρας  Βιοσώλ BLNS 30.Καυστήρας Βιοσώλ EL-2000/25. Καυστήρας Riello G3X. Καυστήρας Riello G5X.
Share Button