ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΓIA ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΤΗΛ 697.779.24.54

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Καυστηρατζής για την Συντήρηση του καυστήρα σας άμεσα και αξιόπιστα

Τηλ Επικοινωνίας για Σέρβις: 697.779.24.54

 • Συντήρηση service καυστήρα πετρελαίου / αερίου
 •  Ρύθμιση καυστήρα
 • Συντήρηση Λέβητα
 • ‘Ελεγχος – Επισκευή Βλάβης – Συντήρηση – Service
 • Έλεγχος παροχής πετρελαίου
 • Ρύθμηση πίεσης πετρελαίου
 • Έλεγχος και καθαρισμός καπνοδόχου
 • Καθαρισμός – συντήρηση αντλίας πετρελαίου
 • ‘Ελεγχος – αντικατάσταση Μπέκ
 • Ρύθμιση διασκορπιστή πετρελαίου και ακίδων
 • Καθαρισμός Φωτοαντίσταση 
 • Τοποθέτηση μετρητή πετρελαίου
 • Μέτρηση βαθμού απόδωσης / καυσαερίων
 • Επισκευή και αντικατάσταση ανταλλακτικών καυστήρων
 • Τοποθέτηση Φίλτρων Καυστήρων
 • Αντικαταστάσεις – Μεταφορές Καυστήρων
 • Επισκευές Καυστήρων παντός τύπου
 • Επισκεύη & Service αερίου
 • Έκδοση πιστοποιητικού συντήρησης καυστήρα

Υδραυλικός Συντήρητης Καυστήρων Τηλ. 697.779.24.54

Share Button