ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ


υδραυλικά

Υδραυλικός Τηλ. Εξυπηρέτησης 697.779.24.54

Ανακαίνιση οικίας, γραφείου, καταστήματος

  • Εγκατάσταση δικτύου ύδρευσης

  • Κατασκευή υδραυλικής εγκατάστασης

  • Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου

  • Εγκατάσταση δικτύου θέρμανσης 

  • Τοποθετήσεις θερμαντικών σωμάτων

  • Υδραυλικές επισκευές

  • Εγκατάσταση Ηλιακού συστήματος

  • Τοποθετήσεις ειδών υγιεινής

Υδραυλικός Τηλ. Επικοινωνίας 697.779.24.54

Share Button